16.10.2021. Subota

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Istorijat Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice

Udruženje pedagoga fizičke kulture opštine Subotica je osnovano 20.03.2002. u Subotici. Na Skupštini, koja je održana 14.02.2012. godine, Udruženje je promenilo naziv u Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice.
Savez je član Saveza za školski sport Srbije, Društva pedagoga fizičke kulture Srbije, Saveza za školski sport Vojvodine, kao i Sportskog saveza Subotice.
Školska takmičenja u Srbiji kao i u Subotici imaju tradiciju dugu više od 40 godina. Sistem školskih takmičenja je započeo još daleke 1969/70 školske godine.

Takmičenja su se organizovala u cilju:

 • pružanja podsticaja za razvoj masovnog sporta među školskom omladinom, širenju humanih ideja u sportu koji bi inspirisan olimpijskim igrama trebalo da povezuje i zbližava školsku omladinu.
 • da se stvore uslovi koji će mladima pružiti mogućnosti da razviju svoje stvaralačke potencijale u sportu i da tako na najprirodniji način afirmišu olimpijske nade.


Savez društava pedagoga fizičke kulture, SOFK i Republička zajednica obrazovanja Srbije pokrenuli su 1970. Godine sportska takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola pod nazivom „Sportske igre školske omladine Srbije“ ( SIŠOS ). U školskoj 1970/71 godini su organizovana takmičenja u atletici i rukometu u četiri stepena takmičenja         ( Školska, opštinska, regionalna i republička ).

Sistem školskih takmičenja u Srbiji započeo je sa tri odvojena sistema:

 • Uža Srbija – „Sportske igre školske omladine Srbije“
 • Vojvodina – „Sportska olimpijada školske omladine Vojvodine“
 • Kosovo – „Sportske igre školske omladine Kosova“.

Takmičenje na nivou Republike Srbije, objedinjena su u jedinstven sistem pod nazivom:

„OLIMPIJSKE SPORTSKE IGRE IGRE UČENIKA REPUBLIKE SRBIJE“

Takmičenja se organizuju za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola u 11 sportova:

 1. Plivanje,
 2. Streljaštvo,
 3. Stoni tenis,
 4. Gimnastika,
 5. Odbojka,
 6. Košarka,
 7. Rukomet,
 8. Mali fudbal,
 9. Atletika,
 10. „Male olimpijske igre“
 11. Prolećni kros RTS

Sistem predviđa 5 stepena takmičenja:

 • Školsko,
 • Gradsko ( Opštinsko ),
 • Okružno ( Međuopštinsko ),
 • Međuokružno ( Regionalno ),
 • Republičko.

Organizacija, ovako velike aktivnosti u oblasti sporta, bazira se u najvećoj meri na ogromnom entuzijazmu, pre svega profesora fizičkog vaspitanja po školama koji svoje slobodno vreme provode sa decom pripremajući ih za takmičenja. Taj rad se najčešće odvija odvija subotom i nedeljom, u najvećem broju slučajeva bez oikakave nadoknade. Pored profesora veliku pomoć pružaju amaterski sportski radnici koji u svojim sredinama pripomažu organizaciju školskih sportskih takmičenja.
Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice je aktivno uključen u sistem takmičenja i od svog osnivanja je dao pun doprinos razvoja školskog sporta. Od osnivanja Udruženja ( Saveza ), rezultati učenika na takmičenjima  su na najvišem nivou,  te se sa pravom Subotica naziva: “Grad sportova”.

Liga SU šampiona, "Sport da - droga ne", akcija „Šta treniraš“ i "Budi u sportu" su glavni slogani pod kojim se tokom godina realizovala Liga SU šampiona za osnovne. Liga SU šampiona se realizuje zajedničkim naporima SŠSPFKG Subotice, u saradnji sa lokalnom samoupravom i zainteresovanim sportskim klubovima. Sprovedena su takmičenja u: malom fudbalu, odbojci, košarci, rukometu, rvanju i stonom tenisu. Ciljevi ovog takmičenja:

 • unapređenje i omasovljavanje sporta,
 • jačanje sportskog duha i morala školske omladine,
 • unapređenje sporta u školama,
 • stvaranje široke  baze za razvoj vrhunskog sporta,
 • zbližavanje mladih kroz sport.


Širenje sportskog duha i ideja olimpizma i fer pleja na najbolji mogući način se ostvaruju upravo kroz ovo takmičenje, koje se realizuje kroz više od dve stotine sportskih susreta.

Škole su blagovremeno obaveštavane o nastupajućim takmičenjima, odziv je bio na visokom nivou, a za početak sledeće školske godine se predviđa postavljanje web sajta školskog sporta Subotice preko koga će šira javnost biti obaveštena o svim zbivanjima u školskom sportu. Uspostavljena je saradnja sa lokalnim medijima, štampom i televizijom, čiji smo povremeni gosti. Sve akcije se snimaju a po završetku sa ciljem dodatne motivacije mladima ka sportu i za sport, objavljuju se izveštaji u javnim glasilima.
Za sledeću godinu, školski sport, koji u svim svojim takmičenjima animira daleko najveći broj sportista-preko 5000 učenika, više od bilo kog sportskog kluba, više od bilo kog takmičenja ili lige ( Dvadesetak discilina po kup i liga sistemu ), od koga svi imaju koristi: škole, Grad Subotica, sportski klubovi koji iz njega crpe svoje buduće sportske asove, a naročito neposredni učesnici-učenici, u raspodeli sredstava iz budžeta grada trebalo bi da ima prioritetno mesto, kako bi mu se omogućilo nesmetano funkcionisanje. Školski sport mora da bude briga svih nas u interesu svih nas.