07.04.2020. Utorak

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Održana redovna godišnja Skupština
13.02.2018.

Godišnja Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održana je u Subotici, u ponedeljak 12.02.2018. sa početkom u 12:00 časova u Trofejnoj sali Sportskog saveza Grada Subotice uz prisustvo 21 delegata.

Skupštinu je otvorio potpredsednik Skupštine, Matija Olajoš Nađ koji je pozdravio sve prisutne delegate, kolege i goste te je predložio da Skupština započne sa radom. Izabrano je radno predsedništvo u sastavu:

 • A) Radno Predsedništvo: Matija Olajoš Nađ, Dejna Baki i Radoslav Svirčev. 
 • B) Verifikacionu komisija: Tihana Tumbas, Miroslav Petrović i Dragan Ristić. 
 • C) Zapisničar: Sonja Kopunović. 
 • D) Overivači zapisnika: Akoš Taboroši i Maja Prćić. 

Verifikaciona komisija je obavestila Skupštinu da je prisutno 21 delegat sa pravom glasa i da Skupština može punopravno donositi odluke. Usvojen je Zapisnik sa Izborne Skupštine održane 23.02.2017. koji su delegati dobili u pozivu za Skupštinu. Usledilo je usvajanje Izveštaja o radu za 2017 godinu n akoji nij ebilo primedbi. 

 251_1.jpg

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017 GODINU

Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice ( U daljem tekstu: Savez ) je svoj rad u toku 2017 godine organizovano kroz takmičenja i obaveze u drugom polugodištu 2016/2017 i prvom polugodištu školske 2017/2018.

Na teritoriji Grada Subotice organizovali smo sledeća takmičenja:

 • - Gradska prvenstva u stonom tenisu, odbojci, košarci, rukometu i futsalu. 
 • - Okružna prvenstva u plivanju, stonom tenisu, gimnastici, atletici, košarci, odbojci, rukometu, futsalu i malim olimpijskim igrama. 
 • - Međuokružno prvenstavo u odbojci za osnovne i srednje škole. 

Savez je učestvovao ili organizovao i sledeće aktivnosti:

 • - Projekat: „Sport u škole" u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, 
 • - Projekat: „Sport u škole" u saradnji sa gradom Subotica, 
 • - Učešće školskih ekipa u projektu "Zdravo Rastimo" u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, 
 • - Organizovali smo takmičenje „Sportske igre mladih“ u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije 
 • - Prvenstvo Vojvodine u rukometu za učenike 5-6 razreda osnovnih škola ( Zrenjanin) u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - Prvenstvo Vojvodine u atletici za učenike 1-4 i 5-6 razreda osnovnih škola, u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - Prvenstvo Vojvodine u basketu 3:3 za učenike i učenice srednjih škola (Novi Sad) u saradnji sa Savezom za školski sport Vojvodine, 
 • - „Liga SU šampiona“ u košarci, odbojci, rukometu i malom fudbalu za učenike V-VI razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Subotice. 
 • - Testiranje i retestiranje pobednika Olimpijskig igara u Vranju u suoorganizaciji sa Zavodom za medicinu sporta Vojvodine i Savezom za školski sport Vojvodine.

U sklopu redovnih aktivnosti Saveza, u 2017 godini je održano:

 • Izborna Skupština saveza, mesečni sastanci Upravnog odbora, četiri sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja kao i dva sastanka Nadzornog odbora. Sva takmičenja su održana po propozicijama Saveza za školski sport Srbije i ona su bila besplatna za sve učenike. 

Po redovnom školskom programu na takmičenjima je učestvovalo više od 2.600, a na takmičenju „Liga SU šampiona“ preko 500 učenika. Zahvaljujući razumevanju Lokalne samouprave, takmičenja su organizovana i van grada i na taj način je popularisan školski sport u manjim sredinama. Od 2014. godine aktivno radi i ažurira se sajt saveza www.skolskisportsubotice.com na kome se nalaze sve informacije vezane za školsku problematiku, prijave i rezultate i slike sa takmičenja.

Uz masovno učešće učenika na takmičenjima, ostvarili smo i više nego zapažene sportske rezultate sa više medalja na republičkim prvenstvima.

 • Stoni tenis: 1 drugo mesto - ekipno i 1 drugo mesto - pojedinačno, 
 • Plivanje: 4 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih medalja, 
 • Gimnastika: 1 prvo i 2 treća mesta, 
 • Atletika: 1 zlatna, 2 srebrne i 1 bronzana medalja, 
 • Košarka: 1 srebrna medalja. 

Subotica je imala predstavnike na svim republičkim prvenstvima po sportovima (Osim u rukometu) što je još jedna potvrda velikog truda i zalaganja učenika i nastavnika. Rezultate ne bi mogli postići i bez uspešne saradnje sa klubovima.

I protekle 2017 godine su održana takmičenja na lokalnom nivou pod nazivom "Liga SU šampiona" za učenike 5-6 razreda osnovnih škola. Ovo tradicionalno takmičenje pobuđuje veliko interesovanje učenika tog uzrasta. Finalno takmičenje u futsalu organizovano je na terenima „Kutens“ u Dudovoj šumi. Najuspešnijim učenicima i školama su za ostvarene rezultate u protekloj godini su dodeljene diplome i pehari. Zahvaljujući razumevanju Lokalne samouprave, na takmičenjima koja su trajala ceo dan, obezbeđena je ishrana svim učesnicima. Isto tako, obezbeđenja ishrana za sve naše učenike koji su svojim sportskim rezultatima i plasmanom putovali na međuokružna i republička takmičenja, a koja su udaljena od Subotice.

Saradnja sa lokalnim sredstvima informisanja je bila na zadovoljavajućem nivou. Aktivnosti Saveza su ispraćene na obostrano zadovoljstvo. Predstavnici saveza su učestvovali u više TV i radio emisija u kojima je gledaocima i slušaocima predstavljen rad kao i sva problematika vezana za rad saveza.

Izveštaj o radu za 2017 godinu je sa 21 glasom jednoglasno prihvaćen.

Podpredsednik Matija Olajoš Nađ je obavestio Skupštinu da su Nadzorni i Upravni odbor prihvatili Finansijski izveštaj za 2017 godinu. Delegati Skupšine su upoznati sa Završnim računom saveza i na njega nije bilo primedbi Knjigovodstveno - računovodstvena dokumentacija se vodi u skladu sa zakonskim propisima i svaka stavka je potpisana od strane ovlašćenog lica. Rezultat materijalno-finansijskog poslovanja je prikazan u tabeli:

Kompletan Zapisnik sa Skupštine