14.08.2020. Petak

 
NAŠI PARTNERI
2_3.jpg
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Savez za skolski sport Srbije
Savez za skolski sport Srbije
2_4.jpg
Savez za skolski sport Vojvodine
Grad Subotica
Grad Subotica
Vesti
Poziv za sastanak Aktiva i Supštinu Saveza
01.02.2019.

Sastanak Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja održaće se u ponedeljak, 11.02.2019. u Svečanoj sali Sportskog saveza sa početkom od 12:00.

Predlažen je sledeći Dnevni red:

 1. Evidencija prijavljenih škola za takmičenja u II polugodištu šk. 2018/2019 godine,
 2. Usvajanje kalendara takmičenja za II polugodište šk. 2018/2019 godine,
 3. Žrebanje škola za takmičenje u košarci i rukometu
 4. Izveštaj sa održanog seminara, 02.02.2019. za profesore fizičkog vaspitanja,
 5. Tekuća pitanja. 

Skupština Saveza za školski sport i pedagoge fizičke kulture Grada Subotice održaće se takođe u ponedeljak 11. februara u 13 časova (po završetku sastanka Aktiva nastavnika fizičkog vaspitanja)

Za Skupštinu je predlažem sledeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine saveza od 12.02.2018. 
 2. Izbor Radnog predsedništva (3 člana)-Izbor Verifikacione komisije (3 člana)- Izbor zapisničara (1) - Izbor Overivača zapisnika (2 overivača)
 3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu za 2018 godinu,
 4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2018 godinu,
 5. Donošenje odluke o promenama podataka u APR-u,
 6. Tekuća pitanja 
Punomoć za Skupštinu saveza predati na ulazu u salu
 
Materijal za Skupštinu: